การวัดอัตราการใช้ออกซิเจน

การวัดอัตราการใช้ออกซิเจน เทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นใช้เซลล์มะเร็งจำนวนมากและวางลงของแต่ละบุคคลที่เต็มไปด้วยเลือด เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะใช้ออกซิเจนมากขึ้นและจะลดระดับออกซิเจนในเลือดซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กที่อยู่ภายในแต่ละ cubby วิธีนี้เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มีจุดอ่อนเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่าง

ที่มีความหมายของข้อมูลเมตาบอลิซึมสำหรับเซลล์มะเร็งจะต้องให้นักวิจัยฝังเซ็นเซอร์นับพันเข้าไปในกริด นอกจากนี้การมีเซ็นเซอร์ภายใน cubbies สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเผาผลาญของเซลล์ทำให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ถูกต้อง เวอร์ชั่นปรับปรุงของ Wang นั้นใช้เซ็นเซอร์ออกซิเจนและใช้ PAM เพื่อวัดระดับออกซิเจนในแต่ละ cubby แทน เขาทำสิ่งนี้ด้วยแสงเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นที่ฮีโมโกลบินในเลือดดูดซับและแปลงเป็นพลังงานสั่นสะเทือน – เสียง เมื่อโมเลกุลของฮีโมโกลบินกลายเป็นออกซิเจนความสามารถในการดูดซับแสงเมื่อความยาวคลื่นเปลี่ยนไป ดังนั้นวังจึงสามารถระบุได้ว่าออกซิเจนเป็นตัวอย่างของเลือดโดย “ฟัง” กับเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเลเซอร์ส่องสว่าง เขาเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์โฟโตอคูสติกโฟโตอคูสติกเซลล์เดียวหรือ SCM-PAM